DOWNLOADS- ALGEMENE INFO- BELEIDSPLANNEN- 

PROTOCOLLEN-REGELS- GGD RAPPORTEN

 

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

Algemene voorwaarden Babbeloes 

Wat neem ik mee naar Babbeloes 

Informatieboekje Babbeloes

Klachtenregelement Babbeloes

Klachtenformulier kinderopvang

 

BELEID

Pedagogisch beleid KDV 2020-2021

Pedagogisch beleid BSO

KDV beleidsplan veiligheid en gezondheid 2021/2022

BSO beleidsplan veiligheid en gezondheid 2021/2022

Open deuren beleid

Beleid personen register Babbeloes

Beleid veilig slapen en wiegendood

 

Coachplan 2021

 

PROTOCOLLEN

Protocol Signaleren

Protocol compensatie ,ruil en extra dagen

Protocol mentorschap

Protocol zieke kinderen

Protocol medicijn verstrekking en formulieren

Protocol wet BIG + formulier

Protocol Hygiëne

Protocol ophalen van kinderen bij Babbeloes

Protocol ophalen kinderen BSO 

Protocol 4 ogen principe en 3 uurs regeling
Protocol Buiten spelen

Protocol ventileren

Protocol inbakeren + formulier

Protocol uitstapjes

Protocol warmte en zon

Protocol vermist kind

Protocol zuigelingen voeding

Protocol pesten BSO

Protocol seksuele ontwikkeling en opvoeding 

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

 

REGELS

Protocol huisregels ouders KDV

Huisregels BSO ouders en Kinderen

Groepsregels kinderen 

GGD RAPPORTEN

2021

Inspectierapport KDV GGD 2021

 
2020
 

2019 

GGD rapport KDV 2019

GGD rapport BSO 2019

2018

Inspectierapport KDV 07-08-2018

Inspectierapport KDV 02-10-2018

GGD rapport KDV 01-02-2018

GGD rapport BSO 04-10-2018

2017

Definitief GGD rapport 2 KDV 2017

Definitief GGD rapport 1 KDV 2017

Definitief GGD rapport BSO 2017

2016

Definitief rapport KDV

Definitief rapport BSO