DOWNLOADS- ALGEMENE INFO- BELEIDSPLANNEN- 

PROTOCOLLEN-REGELS- GGD RAPPORTEN

 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

Algemene voorwaarden Babbeloes 

Wat neem ik mee naar Babbeloes 

Informatieboekje Babbeloes

Klachtenregelement Babbeloes

Klachtenformulier kinderopvang

 

BELEID

pedagogisch beleid KDV

Pedagogisch beleid BSO

KDV beleidsplan veiligheid en gezondheid 2021/2022

BSO beleidsplan veiligheid en gezondheid 2021/2022

Open deuren beleid Babbeloes

Beleid personen register Babbeloes

Beleid veilig slapen en wiegendood

 

Coachplan 2022

Coachplan 2023

PROTOCOLLEN

Protocol signaleren en observeren

Protocol compensatie-, ruil- en extra dagen

Protocol mentorschap

Protocol zieke kinderen

Protocol medicijnverstrekking

Protocol Wet Big

Protocol Hygiëne

Protocol ophalen van kinderen bij Babbeloes

Protocol ophalen kinderen BSO 

Protocol 4 ogen principe

Protocol buitenspelen

Protocol ventileren

Protocol inbakeren + toestemmingsformulier

Protocol uitstapjes

Protocol warmte en zon

Protocol vermist kind

Protocol zuigenlingenvoeding

Protocol pesten BSO

Protocol seksuele ontwikkeling en opvoeding

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

 

REGELS

Protocol huisregels KDV ouders

Protocol huisregels BSO ouders en kinderen

Groepsregels kinderen 

GGD RAPPORTEN

2023

Inspectierapport KDV GGD 2023

Inspectierapport BSO GGD 2023

2022

Inspectierapport KDV GGD 2022

Inspectierapport BSO GGD 2022

 

Inspectierapport KDV GGD 2021

Inspectierapport BSO GGD 202

GGD inspectierapport KDV 2020       

GGD inspectierapport november KDV 2020

GGD inspectierapport BSO 2020

GGD rapport KDV 2019

GGD rapport BSO 2019

2018