DOWNLOADS- ALGEMENE INFO- BELEIDSPLANNEN- 

PROTOCOLLEN-REGELS- GGD RAPPORTEN

 

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

Algemene voorwaarden Babbeloes 

Wat neem ik mee naar Babbeloes 

Informatieboekje Babbeloes

Klachtenregelement Babbeloes

Klachtenformulier kinderopvang

 

BELEID

Pedagogisch beleid KDV 2020-2021

Pedagogisch beleid BSO

KDV beleidsplan veiligheid en gezondheid 2021/2022

BSO beleidsplan veiligheid en gezondheid 2021/2022

Beleid open deuren Babbeloes

Beleid personen register Babbeloes

Beleid veilig slapen en wiegendood

 

Coachplan 2022

Coachplan 2023

PROTOCOLLEN

Protocol signaleren en observeren

Protocol compensatiedagen, ruilen en extra afname

Protocol mentorschap

Protocol zieke kinderen

Protocol medicijnverstrekking

Protocol wet BIG + formulier

Protocol Hygiëne

Protocol ophalen van kinderen bij Babbeloes

Protocol ophalen kinderen BSO 

Protocol 4 ogen principe

Protocol buitenspelen

Protocol ventileren

Protocol inbakeren + toestemmingsformulier

Protocol uitstapjes

Protocol warmte en zon

Protocol vermist kind

Protocol zuigelingen voeding

Protocol pesten en plagen BSO

Protocol seksuele ontwikkeling en opvoeding 

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

 

REGELS

Protocol huisregels ouders KDV

Huisregels BSO ouders en Kinderen

Groepsregels kinderen 

GGD RAPPORTEN

2022

Inspectierapport KDV GGD 2022

Inspectierapport BSO GGD 2022

 

2021

Inspectierapport KDV GGD 2021

 
2020
 

2019 

GGD rapport KDV 2019

GGD rapport BSO 2019

2018

Inspectierapport KDV 07-08-2018

Inspectierapport KDV 02-10-2018

GGD rapport KDV 01-02-2018

GGD rapport BSO 04-10-2018