ACTUEEL NIEUWS

 

Beste ouders.

 

Vanaf 11 mei 2020 datum zijn we weer open onder strikte voorwaarden. 

We hebben maatregelen en leefregels opgesteld omtrent de veiligheid en gezondheid in deze corona periode en hoe geven we vorm aan de 1,5 meter afstand regel. Deze informatie is per mail verstuurd naar de ouders van Babbeloes. Dit vergt enig aanpassingsvermogen van u als ouders en ons als pm-ers . 

Onder het kopje ouders kunt u het tijdelijke 1,5 meter beleid terug vinden. Tot 1 juli kunnen ouders geen extra dagen afnemen en is er geen mogelijkheid om te ruilen (acute uitzonderingen daargelaten, dit moet u dan aanvragen bij de directie). We moeten namelijk nog steeds ruimte bieden voor de noodopvang en op deze manier kunnen we deze plaatsen waarborgen. Ook willen we zo min mogelijk wisseling in de samenstelling van de groepen. Het personeel,ouders en kinderen moeten zo min mogelijk andere kinderen en ouders zien, zo houden we goed zicht op het welzijn van de kinderen en onszelf.Voor meer informatie over de corona maatregelen verwijzen  naar de website van:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvangHet halen en brengen van kinderen dient door 1 persoon te gebeuren. Op de stamgroep van het kind hangt een lijst waarop ouders in kunnen vullen op welke tijdstippen zij hun kind komen halen en brengen. Dit is om het ophalen en brengen zo goed mogelijk te spreiden. We verzoeken ouders hun kind direct op te halen na het werk, ook voor een goede ophaal spreiding .Tevens willen wij vragen (waar dat mogelijk is) het kind thuis  het warme eten aan te bieden. Voor kinderen onder 1 jaar begrijpen wij dat dit lastiger is omdat zij soms een heel ander ritme volgen, overleg hierbij op de stamgroep wat handig is.


Heel belangrijk is dat kinderen met een flinke snotneus (geel/groene snottebellen) , hoesten en/of  koorts niet mogen komen. Bij een verhoging van 38 graden zullen wij contact opnemen om uw kind op te halen. Voor kinderen met hooikoorts en chronische luchtwegklachten wordt er goed gekeken welke symptomen er altijd al zijn en waar zich nieuwe klachten ontwikkelen zullen wij aan de bel trekken. Neem bij klachten contact op met de huisarts voor verder advies. Waar een gezinslid  van een Babbeloes kind corona verschijnselen vertoont dient het kind direct thuis te blijven, en neemt men contact op met huisarts/GGD.

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Babbeloes of mail met info@babbeloes.nl

 

Samen zetten we onze schouders er onder.

Hartelijk  dank voor uw flexibele en begripvolle medewerking en we hopen dat dit alles veilig en snel onder controle is.

 
vacatures: 


Momenteel zijn er geen vacatures.