Downloads- Algemene Info- Beleidsplannen- Protocollen-Regels- Ggd rapporten

Algemene informatie

Algemene voorwaarden Babbeloes
Wennen/ wat neem ik mee naar Babbeloes.
Informatieboekje Babbeloes
Klachtenregelement Babbeloes
Klachtenformulier kinderopvang

Beleid

Pedagogisch beleid/ werkplan 2018

beleidsplan veiligheid en gezondheid 2018

Open deuren beleid

Beleid personen register Babbeloes

Werktijden beleid

Beleid veilig slapen en wiegendood 1.pdf

Protocollen

Protocol-wennen.pdf

Protocol signaleren

Protocol compensatie ,ruil en extra dagen

Protocol mentorschap

Protocol zieke kinderen

Protocol medicijn verstrekking en formulieren

Protocol wet BIG + formulier

Protocol ophalen van kinderen bij Babbeloes

Protocol ophalen kinderen BSO

Protocol kindermishandeling en huislijk geweld

Protocol 4 ogen principe en 3 uurs regeling

Protocol buitenspelen

Protocol ventileren

Protocol inbakeren + formulier

Protocol uitstapjes

Protocol warmte en zon

Protocol vermist kind

Protocol zuigelingenvoeding

Protocol pesten BSO

Protocol seksuele ontwikkeling en opvoeding

Protocol grensoverschrijdend gedrag en gedrags(code)regels

 

Regels

Huisregels ouders KDV

Groepsregels kinderen

Huisregels BSO ouders en Kinderen

GGD rapporten

Hieronder kunt u de GGD rapporten vinden.

2018

GGD rapport KDV 01-02-2018

2017

Definitief GGD rapport 2 KDV 2017

Definitief GGD rapport 1 KDV 2017

Definitief GGD rapport BSO 2017

2016

Definitief rapport KDV

Definitief rapport BSO

 

2015

Definitief rapport KDV

Definitief rapport BSO

2014

Definitief rapport BSO

2013

Definitief rapport KDV

2012

Definitief rapport KDV

2011

Definitief rapport KDV deel 1

Definitief rapport KDV deel 2